جلسه علنی مجلس به ریاست آقای محمد باقر قالیباف آغاز شد.

آغاز جلسه علنی مجلسبه گزارش خبرنگار ، نمایندگان امروز بررسی لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی وحقوقی به سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، طرح مدیریت تعارض منافع، لایحه مقاوله نامه بازرسی کار و لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی را در دستور کار دارند.
همچنین بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد عملکرد رئیس وقت ستاد ملی کرونا (رئیس جمهور سابق)، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذارشده در اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد علت قطع برق و خاموشی‌های مکرر در تابستان اخیر، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ منابع و مصارف نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

نظر خود را بنویسید

دریافت خبرنامه