بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 108 و در بازه ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 108یعنی در بازه ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

همچنین در 24ساعت گذشته نیز شاخص هوای تهران روی عدد 100و در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

لازم به ذکر است کیفیت هوا به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آن از عدد صفر تا ۵۰ در محدوده هوای پاک تعریف می‌شود، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا در محدوده قابل قبول یا متوسط بوده و از محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همچنین از151 تا 200ناسالم برای همه گروه‌ها ، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا خیلی ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

گفتنی است تهران از ابتدای امسال تاکنون ۸ روز هوای پاک، 84روز قابل قبول، 21 روز ناسالم برای گروه های حساس و یک روز ناسالم برای همه گروه ها را تجربه کرده است.

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

دریافت خبرنامه